PER TASQUES DE TRANSFORMACIÓ AL DEPARTAMENT, L'APLICACIÓ INVENTARI PÚBLIC ES TROBA ACTUALMENT A LA SEGÜENT ADREÇA: http://aplicacions.municat.gencat.cat/inventaripublic