Accés al contingut
Accés al menú de la secció

XXVI Seminari d'estudi i pràctica jurídica (10212/2017-1)

Jurídica

Actualització-aprofundiment - Estratègica

Objectius

Conèixer i analitzar les novetats en relació amb la legislació i la jurisprudència aplicables a Catalunya.

Destinataris

Advocats de la Generalitat i lletrats que prestin serveis en assessories jurídiques o en altres llocs de treball de l'Administració de la Generalitat en els quals, essencialment, desenvolupin tasques d'assessorament jurídic.

Programa

La prevalença i la primacia com a criteris de solució de conflictes normatius
14/07/2017

9:10 h Acreditacions

9:30 h Presentació
Francesc Esteve i Balaguer
Directora del Gabinet Jurídic de la Generalitat
Agustí Colomines i Companys
Director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya


9:45 h La prevalença a l'article 149.3 de la Constitució de 1978: origen de la clàusula, els seus antecedents i el seu funcionament en dret comparat
Enoch Albertí Rovira
Catedràtic de Dret Constitucional de la UB

10:30 h Debat

10:45 h Pausa - Cafè

11:15 h La doctrina del TC sobre la clàusula de prevalença: el desplaçament de normes autonòmiques i el conflicte de jurisdiccions
Neus París Domènech
Advocada de la Generalitat de Catalunya

12:00 h Debat

12:15 h La primacia del Dret de la UE i la seva projecció en l'ordenament jurídic de l'Estat compost
Maria del Mar Pérez Velasco
Advocada de la Generalitat de Catalunya

13:00 h Debat

13:45 h Cloenda

Dates i horari

1a. sessió: 31 de març de 2017 de 10:00 h a 14:00 h a l'EAPC
2a. sessió: 14 de juliol de 2017 de 9.30 h a 13:45 h
3a. sessió: una data per determinar durant el 3r trimestre de 2017

Lloc

Palau de la Generalitat (Accés pel carrer de Sant Honorat)

Places

200

Hores lectives

12 hores

Matrícula

Inscripció tancada: les persones inscrites són les mateixes que van ser admeses a la primera sessió.

Certificat

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Responsable

Beatriu Aguer Bayarri

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya