Accés al contingut
Accés al menú de la secció

Espais addicionals per al seguiment de la Jornada sobre la llei de racionalització i sostenibilitat (20082/2014-1)

Jurídica

Divulgació, reflexió i debat

Presentació

Davant l'alt nombre de peticions que hi ha hagut per assistir a la Jornada, que no hem pogut atendre per haver exhaurit la capacitat de la sala on es durà a terme aquesta activitat, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha decidit posar a la vostra disposició aules per poder-ne fer el seguiment en directe a través d'unes pantalles habilitades a aquest efecte

D'acord amb l'exposició de motius d'aquesta llei, es persegueixen diversos objectius bàsics: clarificar les competències municipals per tal d'evitar duplicitats, racionalitzar l'estructura organitzativa de l'Administració local, garantir un control financer i pressupostari, i afavorir la iniciativa privada.

La llei adopta també mesures concretes per tal de fomentar la fusió voluntària de municipis. Així mateix, inclou la revisió del conjunt dels ens instrumentals que conformen el sector públic local, una racionalització dels seus òrgans de govern i una ordenació de les retribucions del seu personal. En definitiva regula la reestructuració del sector públic local.

Objectius

Donar a conèixer i analitzar l'impacte de les mesures més rellevants que incorpora aquesta llei.

Destinataris

Secretaris, interventors, tresorers, caps d`àrees, tècnics i altres persones interessades de l'Administració local.

Programa

De 9 a 9.15 h
Acreditació dels participants

De 9.15 a 9.30 h
Presentació
Montserrat de Vehí
Directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

De 9.30 a 10.30 h
Mesures de racionalització de l'estructura de les administracions locals
Víctor Siles
Cap del Servei de Règim Local de la Direcció General d'Administració Local

De 10.30 a 11.30 h
Competències i serveis municipals
Carmen Alonso
Secretària general de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

D'11.30 a 12 h
Pausa

De 12 a 13 h
Mesures que incideixen en el personal al servei de les administracions locals
Susana Marin
Subdirectora General d'Assistència Jurídica i Règim Local de la Direcció General d'Administracio Local

De 13 a 14 h
Mesures de control econòmic i financer
Petra Saiz
Viceinterventora de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Dates i horari

15 de gener de 2014, de 9 a 14 h

Lloc

Escola d'Administració Pública de Catalunya

Places

120

Hores lectives

5 hores

Matrícula

Gratuïta.

Totes les sol·licituds rebudes seran admeses a la Jornada. Solament es comunicaran, si s'escau, les inscripcions que n'han quedat excloses.

Certificat

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Responsable

Anna Guitart Aparicio

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya