Accés al contingut
Accés al menú de la secció

Llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial (20191/2017-1)

Suport a polítiques de Govern

Actualització-aprofundiment

Presentació

Jornada sobre la Llei 4/2016 que dóna resposta a la suspensió per part del Tribunal Constitucional dels articles referents a l'habitatge de la Llei 24/2015 de mesures urgents en matèria d'habitatge. Aquesta Llei té per objecte l'adopció de mesures en matèria de protecció del dret a l'habitatge i serveis socials, així com la regulació dels procediments extrajudicials de resolució de conflictes derivats de les relacions de consum, en relació amb les persones que es troben en situació o en risc d'exclusió residencial.

Objectius

Donar a conèixer les mesures que permetran a les administracions disposar d'instruments per ajudar les famílies que estan endeutades, ampliar el parc públic d'habitatges i evitar els desnonaments

Destinataris

- Tècnics d'oficines locals d'habitatge
- Tècnics de serveis socials
- Responsables jurídics
- Càrrecs electes

Programa

9.00 h _ Acreditació dels participants

9.30 h _Obertura i presentació de la Jornada

Sr. Carles Sala
Secretari d'Habitatge i Millora Urbana

9.45 h _1r. bloc _ Procediment de mediació i les comissions d'habitatge i assistència en situacions d'emergència social

. El procediment de mediació previst a la Llei, com a fórmula per a reconduir el sobreendeutament de les famílies.

Representant
Consell Col·legis d'Advocats de Catalunya

. Aspectes pràctics de la tramitació dels casos de sobreendeutament davant la Comissió d'habitatge i assistència en situacions d'emergència socials (CHASE).

Representant
Agència de l'Habitatge de Catalunya

10.25 h _ Pausa

10.55 h _ 2n bloc _ Expropiació temporal dels habitatges buits

. El protocol d'actuació davant la necessitat d'acudir a la figura expropiatòria per a resoldre situacions urgents d'exclusió residencial. Presentació del modelatge i aspectes pràctics.

Representant
Assessoria Jurídica
Dept. de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

11.15h _ 3r bloc _ L'obligació del reallotjament en supòsits de risc d'exclusió i altres instruments amb incidència en polítiques d'habitatge

. Les situacions en les quals cal exigir el reallotjament.

Representant
Agència de l'Habitatge de Catalunya.

. La sanció i expropiació de l'ús d'habitatges buits procedents d'execucions hipotecàries o d'acords de compensació de deutes (article 4 - DLlei 1/2015). El protocol d'actuació.

Representant
Assessoria Jurídica
Dept. de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

. La sanció d'habitatges buits per incompliment de la funció social de la propietat. Protocol d'actuació.

Representant
Assessoria Jurídica
Dept. de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

12.15 h _ Torn obert de preguntes

13.00 h _ Cloenda

Dates i horari

22 de febrer, de 9 a 13 h.

Lloc

Escola d'Administració Pública de Catalunya

Places

220

Hores lectives

4 hores

Certificat

A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives, se li expedirà un certificat d'assistència

Responsable

Xavier Torreguitart Jaile

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya