Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Enginyeria en organització industrial/Escola d'Enginyeria d'Igualada (Igualada)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria en organització industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Dotar als titulats i titulades d'una formació simultània en tecnologia industrial i en gestió empresarial que els proporcioni una bona perspectiva per a:

 • analitzar processos productius i organitzatius de l'àmbit industrial i de serveis i proposar millores en aquests processos per a incrementar-ne l'eficiència, i
 • promoure processos d'innovació de productes i de millora continuada de la qualitat, tenint en compte la competitivitat i la sostenibilitat a partir de l'aplicació dels models organitzatius, els recursos, els serveis i els processos tecnològics més adequats a cada empresa.
Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Quadrimestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès20%
Castellà5%
Català75%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives30.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Com s'accedeix
Ofertes
 • Enginyeria en organització industrial / Enginyeria química
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2013-2014 :5.0     | Codi PIN:31068     | Places orientatives:80
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Escola d'Enginyeria d'Igualada (UPC)
(Centre adscrit)
Pl. del Rei, 15
08700  Igualada
www.eei.upc.edu/3web/cat/index.htm
Telèfon: 93 803 53 00
Fax: 93 803 15 89


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement, organització i administració d'empreses de producció i de serveis, així com d'altres institucions en totes les àrees funcionals i dimensions: tècnica, organitzativa, financera i humana, amb una forta dimensió emprenedora i d'innovació.
 • Assessorament, projeccció, funcionament, manteniment i millora de sistemes, estructures, instal·lacions, sistemes de producció, processos i dispositius amb finalitats pràctiques, econòmiques i financeres.
 • Visió integral de l'empresa, tant des del punt de vista estratègic com operatiu de l'organització, amb la finalitat de conduir l'empresa cap a la millora continuada de la qualitat.
 • Gestió, avaluació i millora dels sistemes d'informació basats en tecnologies de la informació i les telecomunicacions.
 • Coneixements bàsics en ciències, tecnologia, direcció d'operacions, producció i gestió d'empreses.
 • Actitud proactiva i emprenedora que faciliti la creació de la pròpia empresa o bé l'expansió de les empreses per a les que es treballi amb noves línies de negoci.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Direcció d'operacions: en la planificació, la gestió, el control i la coordinació del flux dels materials i la informació associada, des dels proveïdors fins al client final.
 • Gestió de projectes: en la gestió d'un procés de disseny, la redacció, el pressupost, la planificació, el desenvolupament i el control, la coordinació dels recursos i els equips, per mitjà d'activitats orientades al desenvolupament i la millora dels productes i els serveis.
 • Administració i direcció d'empreses: en la concepció i l'aplicació de polítiques, estratègies i objectius, en la gestió de recursos de personal, materials, econòmico-financers i en la gestió de la qualitat.
 • Gestió de la innovació: en l'impuls i la gestió del canvi, per mitjà de la gestió del coneixement i la vigilància tecnològica per a detectar oportunitats i per a promoure el desenvolupament de nous productes, serveis, processos, negocis, etc.
 • Consultoria i gestió del coneixement: en l'aplicació dels coneixements i de les habilitats de l'enginyeria d'organitzacions dirigides a la transferència de coneixement i d'experiències que facilitin la formació, l'aprenentatge, la millora i l'actualització de la capacitat tecnològica de les empreses.

La formació, tecnològica i gestora alhora, proporciona una gran versatilitat professional que permet incorporar-se en un ventall molt divers de sectors: paper, farmacèutic, sanitari, químic, metalúrgic, d'automoció, adober, energètic, de gestió d'aigües, alimentari, logístic, consultories i assessories, màrqueting, disseny industrial, etc.

Sortides professionals

Des del punt de vista professional aquests graduats i graduades obtindran un perfil de tècnic/a o directiu/va d'empreses industrials i de serveis. En aquestes empreses podran treballar en diverses àrees, des de la gestió de recursos humans, fins a la direcció de diferents departaments de l'empresa relacionats amb la producció, la logística, la innovació tecnològica, la qualitat, la sostenibilitat, els sistemes d'informació, per posar alguns exemples.

Perspectives de futur de la titulació

Un estudi realitzat recentment per la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) posa de manifest que mentre la necessitat de professionals en enginyeria s'incrementarà a un ritme del 1,2% anual, en els propers anys, la disminució de titulats és del 3%, fet que crearà una diferència entre l'oferta i la demanda d'un 4,2% anual. Això ens condueix a un escenari previst per al 2015 en el qual Catalunya tindria, si no es prenguessin mesures necessàries, un dèficit de prop de 25.000 professionals en enginyeria.

Aquesta titulació ajudarà a subsanar aquest dèficit d'enginyers.També aportarà un perfil molt sol·licitat per les empreses del sector industrial i del sector serveis contribuïnt així a la seva competitivitat i a la creació de noves empreses en el nostre país.

Institucions d'interès
Enginyers Industrials de Catalunya. Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
http://www.eic.cat
Consorci Internacional d'Enginyeria. Catalitzar un Canvi Positiu en les Comunitats Industrial i Universitària
Portal en anglès especialitzat en enginyeria que ofereix informació, notícies, esdeveniments, demostració de productes, conferències, ofertes de treball, enllaços d'interès, programes acadèmics, etc.
http://www.iec.org
Consell General de Col·legis Oficials d'Enginyers Industrials
http://www.ingenierosindustriales.net
COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
http://www.cogiti.es
Engineers Australia
Portal en anglès, especialitzat en enginyeria, que ofereix informació, notícies, serveis, esdeveniments, desenvolupament professional, publicacions, etc.
http://www.engineersaustralia.org.au
Institut de l'Enginyeria d'Espanya
http://www.iies.es
LGAI. Applus - Laboratori General d'Assaigs i Investigacions
http://www.appluslaboratories.com/es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://www.porta22.com
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat