Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Multimèdia/Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)

Universitat:Universitat Oberta de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en multimèdia per la Universitat Oberta de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Branca de coneixement secundària:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals qualificats i connectats amb el món de les empreses i la indústria multimèdia; capaços/capaces de dirigir, realitzar i produir projectes que requereixin coneixements específics sobre disseny i desenvolupament de webs, usabilitat i disseny d'interfícies, grafisme digital 2D i 3D, animació, realitat virtual i vídeo a la xarxa.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UOCUniversitat Oberta de CatalunyaMultimèdia (Propi)
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat a distància
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Català100%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives48.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Com s'accedeix
Ofertes
 • Multimèdia| Places orientatives:2000
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
(Centre no presencial)
Av. del Tibidabo, 39-43
08035  Barcelona
Telèfon: 902 14 11 41
Fax: 93 417 64 95


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Planificació i gestió de projectes en l'entorn de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 • Identificació de les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que hi tenen les TIC.
 • Avaluació de solucions tecnològiques i elaboració de propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • Exercici de l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i amb els aspectes legals en l'entorn de les TIC.
 • Utilització dels fonaments matemàtics, estadístics i físics i comprensió dels sistemes TIC.
 • Anàlisi de problemes en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicació de les habilitats i els coneixements adquirits necessaris per abordar-los i resoldre'ls.
 • Concepció i elaboració de guions de productes interactius multimèdia d'acord amb els llenguatges i les tècniques adequades.
 • Creació i disseny dels elements gràfics i visuals d'un producte o d'una aplicació multimèdia fent servir procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.
 • Conceptualització, disseny i avaluació d'interfícies i esquemes d'interacció de les aplicacions i els dispositius d'accés a la informació digital.
 • Creació, modelització i animació d'imatges sintètiques 2D i 3D.
 • Captura, emmagatzematge i modificació d'informació d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual.
 • Utilització adequada dels llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions.
 • Organització i gestió de la informació utilitzant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndard.
 • Integració i gestió de continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
 • Implementació, posada en marxa i manteniment de programari i maquinari multimèdia.
 • Distribució de continguts multimèdia de manera eficient per mitjà de les plataformes disponibles (web, mòbil, televisió digital, etc.).
 • Atenció adequada a consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de manera precisa l'entorn d'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Aquest grau permet treballar en sectors relacionats amb la creació, el desenvolupament i la publicació de continguts digitals en diversos formats i la seva publicació i distribució per mitjà dels diferents suports i plataformes de la xarxa. Entre aquests sectors, se'n poden destacar els següents:

 • Sector de les tecnologies de la informació: empreses del sector de la producció i comercialització de programari, empreses encarregades de la distribució de continguts (cable, satèl·lit, mòbil).
 • Sector de la comunicació i producció de continguts: editorials, diaris, revistes i mitjans de comunicació interactius, cadenes de televisió i empreses del sector audiovisual.
 • Sector de serveis i de la indústria en general: àmbits de màrqueting i comerç electrònic, àmbits de recursos humans i de formació.
Sortides professionals
 • Disseny multimèdia: guionista multimèdia, director/a d'art de projectes multimèdia, dissenyador/a gràfic/a per a pàgines web, creador/a de continguts multimèdia, dissenyador/a d'interfícies.
 • Desenvolupament multimèdia: programador/a multimèdia, arquitecte/a de la informació, tècnic/a de xarxes multimèdia, tècnic/a d'àudio o vídeo.
 • Gestoria de projectes multimèdia: productor/a multimèdia, tècnic/a en contingut multimèdia, tècnic/a en tecnologies i productes multimèdia.
 • Consultoria multimèdia: especialista en tecnologies web i aplicacions rich media, especialista en creació multimèdia, especialista en mercat i productes digitals interactius.
Institucions d'interès
Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya
http://www.cpac.cat
CAC - Consell de l'Audiovisual de Catalunya
http://www.cac.cat
FICOD Foro Internacional de Continguts Digitals. Ministeri de Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya.
http://www.ficod.es
aDeSe - Associació Espanyola de Distribuidors i Editors de Software d'Entreteniment
http://www.adese.es
FAPAE - Federació d'Associacions de Productors Audiovisuals Espanyols
http://www.fapae.es
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
fad - Foment de les Arts i del Disseny
Associació que promou el disseny i l'arquitectura, i que s'articula a través d'associacions que representen les disciplines del disseny: disseny industrial, disseny gràfic i comunicació visual, arquitectura i interiorisme, art i artesania, joieria contemporània i imatge i moda.
http://fad.cat
Mediateca. CaixaForum Barcelona.
http://www.mediatecaonline.net/mediatecaonline
HANGAR.ORG
Centre de producció i recerca d'arts visuals
http://hangar.org/ca
AVC- Associació d'artistes visuals de Catalunya
http://www.aavc.net/aavc_net
XARXAPROD- Xarxa d'espais de producció d'arts visuals de Catalunya
http://xarxaprod.net/
MOSAIC Tecnologies i comunicació multimèdia. Universitat Oberta de Catalunya.
http://mosaic.uoc.edu
Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
http://www.coetic.org
iasa - Associació Internacional d'Arxius Sonors i Audiovisuals
http://www.iasa-web.org
Audiovisuales. Guia d'empreses del sector audiovisual
http://www.audiovisuales.com
Academiatv. de las ciències i les arts de televisió. Academia de les Ciències i les Arts de Televisió.
http://academiatv.es
Universes in Universe
Portal informatiu sobre les arts visuals a diferents països d'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia que ofereix informació, publicacions, esdeveniments, projectes, directori d'artistes per països, institucions d'interès, etc.
http://universes-in-universe.org
artelista
Portal especialitzat en art que ofereix notícies, informació, botiga virtual d'obres d'art (amb cerques per països, preu, categories, llicències, recomanacions), directori d'artistes per països, revista, enllaços a museus i a galeries d'art (amb cerca per artistes), directori de mestres de l'art, notícies especialitzades d'exposicions d'art, beques, concursos, diccionari d'art, etc.
http://www.artelista.com
Centre de Documentació de Música i Dansa. Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
http://cdmyd.mcu.es
AEDOM - Associació Espanyola de Documentació Musical
http://www.aedom.org
iamic - Associació Internacional de Centres d'Informació Musical
Portal en anglès d'una xarxa internacional d'organitzacions no governamentals que tenen l'objectiu de promoure i documentar la música actual. Ofereix informació, notícies, enllaços d'interès, projectes, conferències, etc.
http://www.iamic.net
IAML - Associació Internacional de Llibreries de Música, Arxius i Centres de Documentació
Portal en anglès d'una associació internacional que anima i promou les activitats de les biblioteques i dels centres de documentació musical, i facilita la realització de projectes de bibliografia musical, tant a escala nacional com internacional. El portal ofereix informació, notícies, enllaços d'interès per seccions, activitats, publicacions, cerca per paraules clau, grups de treball, projectes, programes, etc.
http://www.iaml.info
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://www.porta22.com
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat