Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

El Voluntariat


El Voluntariat

S'entén per voluntariat el conjunt de persones que efectuen una prestació voluntària de serveis cívics o socials, sense compensació econòmica, dins del marc d'una organització estable i democràtica sense afany de lucre, que comporti un compromís d'actuació a favor de la societat i la persona.

Aquestes accions es desenvolupen dins el marc d'organitzacions sense afany de lucre que tenen per objectiu la millora de la societat en general i que tenen una estructura democràtica de funcionament. Les entitats de voluntaris faciliten i canalitzen la participació ciutadana, i garanteixen una societat forta, plural, i amb capacitat per donar resposta a les seves pròpies necessitats.

De fet, el voluntariat és un fenomen molt arrelat a Catalunya i que ha anat molt lligat a la seva història recent. El nostre país disposa d'una densa tradició d'organitzacions de voluntariat. Aquestes associacions i entitats han estat capaces de donar, en cada moment, una resposta cívica i solidària a les necessitats i inquietuds de la societat, alhora que han significat un element essencial en la configuració de Catalunya com un país amb identitat pròpia.

Les entitats de voluntariat actuen en diferents àmbits, faciliten i canalitzen la participació ciutadana, i garanteixen una societat forta, plural i amb capacitat per donar resposta a les seves pròpies necessitats.

Els àmbits d'actuació del voluntariat són diversos, però es poden agrupar en cinc grans blocs:

Voluntariat social

És el més nombrós a Catalunya, i agrupa les actuacions adreçades a les persones o col·lectius amb dificultats per a la seva plena integració i desenvolupament social.. Els destinataris són persones o col·lectius que, de manera temporal o permanent, presenten necessitats que dificulten la seva plena integració i desenvolupament en l'entorn social. Els tipus d'activitat es de suport, assistencial, preventiva, segons l'usuari concret al qual s'adreça.

Voluntariat comunitari

És el que s'ocupa d'intervencions de caràcter cívico-comunitàries que tenen com a objecte principal la promoció de la participació i de la vida associativa. Realitzen una dinamització de l'entorn sociocultural i faciliten canals de desenvolupament i d'integració de les persones a la vida social, a través de models educatius i participatius diferents. S'hi troben associacions de veïns, centres d'educació en el lleure, centres comunitaris, associacions esportives, etc.

Voluntariat cultural

És el que realitza actuacions l'objecte de les quals és el fet cultural del país. Principalment es realitzen tasques de dinamització de la cultura popular i tradicional, producció artística, defensa del patrimoni cultural, recuperació de costums i patrimoni, etc. Trobem en aquest àmbit: ateneus, corals, moviments castellers, etc. S'actua en un sentit ampli tant de difusió com de creació.

Voluntariat ambiental

Desenvolupa  el conjunt d'actuacions en les quals l'objecte de l'acció és l'entorn natural i el medi ambient en un sentit ampli. Les activitats més freqüents són de protecció, sensibilització per a la prevenció, creació de consciència i millora. Trobem en aquest àmbit entitats de defensa del patrimoni natural, grups d'educació i sostenibilitat ambiental, associacions ecologistes, moviments excursionistes, etc.

Voluntariat per a la solidaritat internacional

És el que realitza actuacions a favor d'altres països, especialment del tercer món, en una línia de cooperació internacional mitjançant l'educació per al desenvolupament, camps de treball,  la promoció d'hàbits de comerç just i responsable i sensibilització de la població per a una consciència de justícia social més enllà del propi país.

Aquests són els cinc àmbits del voluntariat bàsics, però dins de cadascun és possible fer molts tipus d'accions diferents i desenvolupar una activitat a diferents nivells d'intervenció.

Informació addicionalNormativaEntitat responsable
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.
Podeu informar-vos
 Per telèfon

logo 012

Presencialment
A Internet
data actualització (31/05/2011)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya