Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Conciliacions administratives (prèvies a la via judicial laboral)


La conciliació administrativa és el tràmit obligatori i previ abans de presentar una demanda judicial al jutjat social. La seva finalitat és, precisament, evitar el procediment judicial.

Amb la presentació de la demanda al jutjat social s'ha d'acreditar l'intent de la conciliació administrativa prèvia mitjançat aportació del certificat de l'acta de conciliació.

Generalment les persones interessades sol·licitants dels actes de conciliació són els treballadors/ores, però també poden ser les empreses, encara que és més habitual que l'empresa estigui en la posició d'interessat no sol·licitant (demandat).

Cal conciliació per a l'exercici de les accions següents: acomiadament, reclamació de quantitat, reconeixement de dret, sancions, etc.

Les excepcions del tràmit previ obligatori de la conciliació (segons l'article 64 de la Llei reguladora de la jurisdicció social) són: els processos que exigeixen reclamació prèvia en via administrativa, els que versen sobre Seguretat Social, els de vacances, els de matèria electoral, els d'impugnació de convenis col·lectius, els d'impugnació dels estatuts dels sindicats i les seves modificacions, els de tutela de llibertat sindical, els de mobilitat geogràfica, els de modificació substancial de les condicions de treball...

La papereta de conciliació s'ha de presentar davant els òrgans de conciliació del lloc de la prestació dels serveis o del domicili de les persones interessades a elecció del sol·licitant (Serveis Territorials de Treball a Barcelona, a Girona, a Lleida, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre).


Procediments

Hi ha dos procediments per tramitar els expedients de conciliació: l'ordinari i el ràpid.

Ordinari: en el moment en què es presenta la papereta de conciliació al Registre dels Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació, o bé a l'OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana d'Empresa i Ocupació a Barcelona), s'emet i es lliura al presentador/a la citació de l'interessat/ada sol·licitant per comparèixer a l'acte de conciliació. Normalment la cita es dóna entre la 2ª i la 3ª setmana i a la persona demandada se la cita per correu certificat amb còpia de la demanda.

La papereta també es pot presentar pel canal telemàtic a través del portal de conciliacions amb el formulari corresponent que es troba al portal de conciliacions que igualment donarà dia i hora per a l'acte de conciliació. De la mateixa manera també es pot presentar pel canal telemàtic qualsevol document relatiu als expedients de conciliació, com ampliacions de demanda, aclariments...

Ràpid: s'inicia exclusivament pel canal telemàtic i, un cop enviada la papereta a través del portal amb el formulari corresponent, l'aplicació mostrarà el dia i l'hora assignada per comparèixer a signar l'acord assolit. Per presentar demandes a través del portal, caldrà que la persona interessada disposi de signatura electrònica reconeguda per Catcert.

Les paperetes de conciliació que es vulguin tramitar per aquest procediment han de reunir els requisits següents: han de ser acomiadaments individuals amb previsió certa d'acord i que les parts estiguin disposades a comparèixer a partir de les 24 hores següents. Si arribat el dia de la conciliació una de les parts no compareix o les parts no arriben a un acord, l'expedient es tramitarà pel procediment ordinari i se citarà les parts per comparèixer novament.


Efectes de la presentació de la papereta de conciliació

La presentació de la papereta de conciliació suspèn els terminis de caducitat i interromp els terminis de prescripció. El còmput de la caducitat es reprèn el dia següent d'haver intentat la conciliació o transcorreguts quinze dies des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi fet la conciliació (article 65 de la Llei reguladora de la jurisdicció social).S'ha de tenir present que, a aquests efectes, els dissabtes, diumenges i festius no compten.

La compareixença a l'acte de conciliació és obligatòria per ambdues parts i les parts poden comparèixer a l'acte de conciliació per si mateixes o degudament representades.

Els acords assolits en acta de conciliació tenen força executiva entre les parts i poden dur-se a terme per al tràmit d'execució de sentències (article 68 de la Llei reguladora de la jurisdicció social).

Informació addicional


  • Portal de Conciliacions: una nova eina per facilitar les teves conciliacions
  • Portal de Conciliacions
  • Preguntes més freqüents sobre Conciliacions
  • Altres procediments auxiliars o de suport

    Representació individual: les persones interessades en un expedient de conciliació poden comparèixer a les unitats tramitadores per designar fins a tres representants per a l'acte de conciliació. No necessiten cita prèvia (amb l'excepció feta dels Serveis Territorials de Barcelona on cal demanar cita prèvia per telèfon). Les persones compareixents han de saber el nom complet i el DNI de les persones designades. 

    Representació col·lectiva: quan es tracta d'un col·lectiu de treballadors/ores de més de 10 persones que volen atorgar la seva representació a una o més persones ja sigui per conciliació o per al jutjat social, han de presentar una sol·licitud pel canal telemàtic amb el formulari corresponent del portal de conciliacions.

    Sol·licitud de còpies compulsades: les persones interessades o els seus representants poden sol·licitar còpies compulsades dels documents que formen part dels expedients de conciliació mitjançant la presentació de la sol·licitud al Registre dels Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació, o bé a l'OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana d'Empresa i Ocupació a Barcelona) o, pel canal telemàtic amb el formulari que hi ha al portal de conciliacions.


NormativaEntitat responsable
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.
data actualització (09/07/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya