Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Premis de la Generalitat de Catalunya als Establiments Comercials Centenaris

El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa convoca els premis de la Generalitat de Catalunya als Establiments Comercials Centenaris per tal de reconèixer la trajectòria i atenció al públic d'aquests establiments. Poden ser candidates a aquests premis les petites empreses de venda al detall o de prestació de serveis comercials al consumidor final que siguin titulars d'establiments oberts al públic durant 100 o més anys. El termini per presentar la sol·licitud finalitza el proper 31 de gener de 2009

Informació general


Els Premis als Establiments Comercials Centenaris distingeixen als establiments que al llarg de cent anys han ofert un servei de qualitat als seus clients, tot adaptant-se als canvis en les necessitats de compra de la ciutadania que s'han anat produint al llarg de la seva trajectòria professional centenària.Més informació

Entitat responsable


Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

Condicions per sol·licitar-ho


Qui ho pot demanar

S

Qui se'n pot beneficiar

Poden ser candidats a aquests Premis les microempreses i petites empreses comercials de venda al detall o de prestació de serveis al consumidor final que siguin titulars d'establiments que estiguin oberts al públic des de fa cent o més anys, amb establiment operatiu o raó social a Catalunya.Termini de la sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de gener de 2010

Fer la sol·licitudCom tramitar-ho?

Presentació de la sol·licitud conjuntament amb la documentació requerida.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

  • Identificació de l'entitat sol·licitant: les persones jurídiques, mitjançant fotocòpia de l'escriptura de constitució inscrita al registre corresponent, i els poders del representant legal de l'entitat sol·licitant.
  • Identificació de l'activitat, amb indicació del sector d'activitat que es desenvolupa, el volum de negoci i el nombre de treballadors.
  • Acreditació indubtable, per qualsevol mitjà possible, de la condició de centenari de l'establiment.
  • Breu memòria descriptiva de la trajectòria de l'establiment amb referència als seus titulars al llarg del temps.
  • Declaració responsable, de l'entitat candidata, d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i de no tenir contret cap deute, per cap concepte, amb la Generalitat de Catalunya.
  • La Direcció General de Comerç podrà demanar la informació complementària que consideri oportuna per tal de valorar els mèrits de la candidatura.


On adreçar-se per realitzar la sol·licitud

Normativa aplicable


data actualització (22/11/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya