Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Comunicació urgent d'accidents de treball

Informació general


L'empresa haurà de fer una comunicació urgent d'accident de treball quan ocorrin accidents, en el centre de treball o per desplaçament en jornada de treball, que siguin considerats com accidents greus, molt greus, mortals o que afectin a més de quatre treballadors/ores, pertanyin o no a la plantilla de l'empresa. A més, s'haurà d'emplenar el comunicat d'accident de treball amb baixa mèdica.
La comunicació urgent d'accident laboral s'ha de fer al Servei Territorial del Departament d'Empresa i Ocupació que correspongui a l'àmbit geogràfic on s'hagi produït l'accident.Més informació

Observacions


En el cas que el treballador/a accidentat estigui en situació de pluriocupació (treballi en més d'una empresa), el comunicat d'accident de treball s'ha de fer, tant per part l'empresa on treballava en el moment en què va succeir l'accident laboral com per part de la resta d'empreses en què estava treballant; aquestes empreses han de comunicar "expressament" que l'accident no es va produir en la seva empresa.

Entitat responsable


Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Condicions per sol·licitar-ho


Qui ho pot demanar

S

Qui se'n pot beneficiar

A les empreses.Termini de la sol·licitud


La declaració d'accidents de treball pels mitjans telemàtics del portal CoNTA - Comunicació i Notificació de Treballadors Accidentats es pot dur a terme durant les vint-i-quatre hores del dia i s'ha de fer amb subjecció als terminis que estableixen els articles 3, 4 i 6 de l'Ordre del Ministeri de Treball i Assumptes Socials de 16 de desembre de 1987, que són els següents:

a) Per a la comunicació d'accidents de treball amb baixa, en el termini màxim de cinc dies hàbils comptats des de la data en què es va produir l'accident o des de la data de la baixa mèdica.

b) Per a la relació d'accidents de treball produïts sense baixa mèdica, en els cinc primers dies hàbils del mes següent al qual es refereixen les dades. Només es pot realitzar una única comunicació mensual.

c) Per a la relació d'altes o defuncions de persones accidentades, es formalitzarà en els deu primers dies hàbils del mes següent en què s'hagin rebut els corresponents comunicats mèdics d'alta.

d) Per a la comunicació urgent d'accidents de treball, en el termini màxim de 24 hores.

A l'efecte de còmput de terminis, la recepció pel Registre corporatiu d'entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya (S@RCAT) en un dia inhàbil s'entén duta a terme el primer dia hàbil següent.

Fer la sol·licitudCom tramitar-ho?


La declaració d'accidents de treball es du a terme emplenant els models oficials que es troben en el portal CoNTA - Comunicació i Notificació de Treballadors Accidentats.

Per poder emplenar les comunicacions d'accidents de treball cal estar registrat com a usuari del portal o amb qualsevol dels certificats digitals acceptats pel portal.

No obstant això, la comunicació urgent d'accidents de treball també es pot comunicar per telegrama o fax, en un termini màxim de 24 hores, a l'autoritat laboral de la província on hagi tingut lloc l'accident. A la comunicació haurà de constar la raó social, domicili i telèfon de l'empresa, nom de l'accidentat, adreça completa del lloc on ha succeït l'accident i una breu descripció del mateix.

On adreçar-se per realitzar la sol·licitud

Normativa aplicabledata actualització (10/12/2012)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya