Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Subvencions a festivals, cicles o temporades de música que tinguin un interès estratègic per al sector musical: modalitat a) d'alt interès cultural

Fins al 16 de julioll de 2012 es poden presentar les sol·licituds per a les subvencions per a festivals, cicles o temporades de música que tinguin un interès estratègic per al sector musical. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre del Departament de Cultura o als Serveis Territorials de Cultura. L'Institut Català de les Empreses Culturals és l'organisme que concedeix les subvencions.

Informació general


L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a festivals, cicles o temporades de música d'alt interès cultural. Les activitats s'han de realitzar entre l'1 d'octubre de 2013 i el 30 de setembre de 2014.
Només se subvenciona, com a màxim, un festival, cicle o temporada de cadascun dels gèneres musicals següents: cançó d'autor; jazz; música clàssica; música clàssica d'intèrprets i compositors catalans; música antiga; música folc i tradicional, i pop rockMés informació

Entitat responsable


Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Condicions per sol·licitar-ho


Qui ho pot demanar

S

Qui se'n pot beneficiar

Poden optar a les subvencions les empreses de caràcter privat domiciliades a Catalunya o en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a Catalunya, així com les entitats privades sense afany de lucre domiciliades a Catalunya. També poden optar a les subvencions els ajuntaments i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic.

Termini de la sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de juliol  de 2012

Fer la sol·licitudCom tramitar-ho?

Les sol·licituds, segons el formulari normalitzat facilitat per l'Institut Català de les Indústries Culturals, s'han de presentar al Registre del Departament de Cultura , als altres registres generals del Departament de Cultura, com ara els dels seus serveis territorials, o a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Taxes

Exempt de taxes.

On adreçar-se per realitzar la sol·licitud

Resposta de l'administració


Quan i com rebré resposta de l'Administració?

Transcorregut el termini de sis mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Normativa aplicabledata actualització (26/03/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya