Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Desqualificació voluntària d'habitatges amb protecció oficial

Informació general


La persona propietària o promotors d'habitatges de protecció oficial de promoció privada pot sol·licitar la seva desqualificació voluntària a l'Administració, si es compleixen una sèrie de requisits. En canvi, els habitatges de protecció oficial qualificats de promoció pública en cap cas es poden desqualificar.
La desqualificació d'un habitatge és una facultat discrecional de l'Administració.Més informació

Entitat responsable


Agència de l'Habitatge de Catalunya

Condicions per sol·licitar-ho


Qui ho pot demanar

S

Qui se'n pot beneficiar

A les persones propietàries o promotors d'habitatges de protecció oficial de promoció privada.


Fer la sol·licitudCom tramitar-ho?

Els propietaris d'un habitatge protegit que estiguin interessats a obtenir la desqualificació voluntària del seu habitatge hauran de formular la corresponent sol.licitud de desqualificació que trobaran a la pàgina web:
http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/habitatge/desqualificacio.jsp

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

Documentació

Els sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:

- Original i fotocòpia o fotocòpia acarada del DNI/NIF de tots els titulars de l'habitatge.
- Original i fotocòpia o fotocòpia acarada de l'escriptura de compravenda liquidada i inscrita en el Registre de la Propietat.
- Original i fotocòpia o fotocòpia acarada del poder o l'autorització per actuar en nom del titular de l'habitatge.
- Si el promotor o administrador de l'habitatge és un ens públic: autorització o consentiment del promotor .
- Motius pels quals se sol·licita la desqualificació.
- Explicació dels motius pels quals se sol.licita la desqualifiació.

La sol·licitud ha d'estar signada per tots els titulars de l'habitatge.

On adreçar-se per realitzar la sol·licitud

Normativa aplicable


data actualització (30/01/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya