Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Registre d'un nucli zoològic

Informació general


Tots els centres i establiments que alberguen, comercialitzen, tracten i reprodueixen animals estan obligats a registrar-se en el cens de nuclis zoològics.Més informació

Observacions

Es consideren nuclis zoològics els establiments següents:
 • nuclis zoològics pròpiament dits: tots aquells centres i/o establiments que alberguen col·leccions zoològiques d'animals de la fauna salvatge amb finalitats científiques, culturals o recreatives, i de reproducció, recuperació, adaptació i/o conservació d'aquests animals. Dins d'aquesta secció queden inclosos:
 1. Zoosafaris
 2. Parcs o jardins zoològics
 3. Reserves zoològiques
 4. Circs
 5. Col·leccions zoològiques privades
 6. Altres agrupacions zoològiques
 • instal·lacions per al manteniment temporal d'animals domèstics: es consideren animals domèstics tots aquells destinats a viure en domesticitat a la llar, excloent-ne els que aportin productes o usos de renda per als humans. Queden inclosos en aquesta secció:
 1. Centres de cria
 2. Residències i refugis
 3. Escoles d'ensinistrament
 4.  Centres de recollida d'animals
 5. Gosseres esportives
 6. Centres d'importació d'animals
 • establiments de venda d'animals. Queden inclosos en aquesta secció:
 1. Botigues d'animals
 2.  Altres establiments de venda


Entitat responsable


Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat

Condicions per sol·licitar-ho


Qui ho pot demanar

S

Qui se'n pot beneficiar

A les persones titulars de:

 • Nuclis zoològics pròpiament dits.
 • Instal·lacions de manteniment temporal d'animals domèstics.
 • Establiments de venda d'animals.


Requisits per poder sol·licitar-ho

Els establiments i les activitats objecte de ser nuclis zoològics han de complir, a més del que disposa la Llei de protecció dels animals, els requisits següents:
 1. Emplaçament adequat, dotat dels mitjans necessaris per a l'aïllament sanitari.
 2.  Instal·lacions i equips idonis que permetin el maneig higiènic de l'establiment.
 3. Dotació d'aigua potable i de desguassos que garanteixen l'absència de perjudicis per a l'entorn, les persones i els altres animals.
 4. Mitjans per a la neteja i desinfecció del recinte dels animals, del material en contacte amb aquests i dels vehicles utilitzats per al transport, en cas d'utilitzar-ne.
 5. Les instal·lacions hauran de garantir unes condicions de confort, durant tot l'any, en l'allotjament dels animals per tal de garantir el benestar animal.
 6. Disposar d'un sistema d'eliminació d'excrements i orina.
 7. Disposar d'un sistema de destrucció o eliminació de cadàvers i matèries contumaces.
 8. Programa d'higiene i profilaxi elaborat per un/a veterinari/ària col·legiat/ada. En tot cas, els titulars dels nuclis hauran de garantir l'absència de perjudicis a tercers o a l'entorn i seran responsables del que els seus animals puguin ocasionar.

Fer la sol·licitudCom tramitar-ho?

Cal sol·licitar la inscripció al Registre de Nuclis Zoològics prèviament a l'inici de les seves activitats. Cal presentar tota la documentació necessària als Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

Documentació que cal presentar:
 • Imprès normalitzat de sol·licitud d'inscripció al Registre de Nuclis Zoològics degudament omplert.
 • Memòria de l'activitat.
 • Còpia de l'autorització ambiental, llicència ambiental, o comunicació a l'ajuntament, segons correspongui d'acord amb la normativa vigent.
 • Programa d'higiene i profilaxi signat per un/a veterinari/ària col·legiat/ada.


Taxes

La taxa per a la inscripció al Registre és de 41,90 €.

On adreçar-se per realitzar la sol·licitud

Resposta de l'administració


Quan i com rebré resposta de l'Administració?

Si el nucli zoològic compleix tots els requisits establerts, els Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge procediran a l'autorització, la classificació de l'activitat i la inscripció al Registre i en lliuraran a l'interessat/ada el certificat acreditatiu.

Normativa aplicable


data actualització (17/07/2012)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya