Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Registre d'Agrupacions de Defensa Vegetal

Informació general


Les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) estan formades per entitats agràries o agrupacions d'agricultors. Tenen per finalitat la promoció d'actuacions col·lectives de lluita contra plagues. També estableixen programes de lluita integrada o dirigida.
Les ADV han de ser reconegudes pel Departament, i han d'estar inscrites al Registre d'ADV que gestiona el mateix Servei del Departament.
La inscripció en el registre és voluntària.Més informació

Entitat responsable


Servei de Sanitat Vegetal

Condicions per sol·licitar-ho


Qui se'n pot beneficiar

  • A entitats o societats agràries amb personalitat jurídica.
  • A agrupacions d'agricultors.

La inscripció en aquest registre suposa la constitució de l'agrupació com a Agrupació de Defensa Vegetal (ADV).Requisits per poder sol·licitar-ho

1. L'Agrupació ha de ser d'àmbit municipal o supramunicipal.
2. L'Agrupació ha d'integrar com a mínim el 20% dels pagesos de l'àrea o zona, o el 50% de la superfície dels conreus a protegir.
3. L'Agrupació ha d'establir programes col·lectius de protecció dels vegetals.

Fer la sol·licitudCom tramitar-ho?

Cal adreçar una instància al departament. No hi ha un model normalitzat en no tractar-se d'un procediment massiu.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

Instància dirigida a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, amb:
- Els Estatuts, que  han d'incloure:
. Acta fundacional
. Finalitats de l'ADV
. Àmbit d'actuació territorial
. Drets i obligacions dels associats
-Relació d'Associats i terres, conreus i maquinària agrícola.
-Programa de tractaments i punts de seguiment de paràsits.

On adreçar-se per realitzar la sol·licitud

Resposta de l'administració


Quan i com rebré resposta de l'Administració?

Resol i notifica el Servei Central de Sanitat Vegetal. La manca de resolució en el termini de 3 mesos té efectes estimatoris.

Puc presentar recurs si no estic d'acord amb la resolució?

En el cas de resolució denegatòria es pot interposar recurs d'alçada davant el mateix Servei Central de Sanitat vegetal o bé l'organ superior jeràrquic conforme a la normativa general de procediment administratiu.

Normativa aplicable


data actualització (12/02/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya