Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Participació dels centres educatius al Pla de consum de fruites i verdures

Informació general


La sol·licitud de preinscripció al Programa "A la nostra escolar mengem + fruita ", en el marc del Pla de Consum de fruita a les escoles del curs 2013/2014, permet als centres educatius públics i privats que imparteixin cicle inicial i mitjà de primària rebre gratuïtament fruita pel consum dels nens/nenes a l'hora d'esmorzar o berenar dins del recinte escolar.

L'acceptació de les sol·licituds està associada a la convocatòria dels ajuts a la promoció i distribució de fruita i verdura a les escoles. En cas que no poder atendre totes les sol·licituds es donarà prioritat als centres educatius que ja hagin participat en el Pla i, dins d'aquests, primer als de titularitat pública, en segon lloc els privats concertats i en darrer lloc als privats no concertats.Més informació

Entitat responsable


Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris

Condicions per sol·licitar-ho


Qui se'n pot beneficiar

Als centres educatius públics i privats de Catalunya amb alumnes de cicle inicial i mitjà de primaria.Termini de la sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 6 de juliol i finalitza el 6 d'agost de 2012. Es tracta d'un tràmit telemàtic.

Requisits per poder sol·licitar-ho

Centres escolars públics o concertats de Catalunya.

Fer la sol·licitudCom tramitar-ho?

  • Les sol·licituds per poder participar al Pla s'han de presentar dins el termini establert a la convocatòria, i s'adreçaran a la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i només es poden presentar per mitjans electrònics des de la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya, Oficina Virtual de Tràmits (OVT) http://gencat.cat/ovt/DAR/9474, accessible directament, i també des de l'adreça www.gencat.cat/dar/ajuts Per presentar la sol·licitud, els interessats hauran d'accedir a l'adreça electrònica indicada i complimentar el formulari corresponent.
  • Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.


Taxes

Exempt de taxes.

On adreçar-se per realitzar la sol·licitud

Resposta de l'administració


Quan i com rebré resposta de l'Administració?

L'administració donarà la resposta i en el termini de tres mesos conforme a la Llei 30/92 de procediment administratiu i hi seran aplicables els recursos pertinents.

Puc presentar recurs si no estic d'acord amb la resolució?

  • Contra la resolució expressa del director o la directora general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.
  • El termini és de 3 mesos en cas de silenci adminitratiu

Normativa aplicable


data actualització (09/07/2013)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya