Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Catàleg de Serveis

Registre de persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc, casinos i sales de bingo

El Decret 24/2005, de 22 de febrer, té per objectiu regular determinades prohibicions d'accés a alguns establiments de joc, per tal de fer efectiva la limitació d'entrada de determinades persones a petició pròpia (autoprohibició) o com a conseqüència d'un procediment sancionador o d'una resolució judicial. Els afectats estan inscrits en el Registre de persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc, casinos i sales de bingo. Les persones que voluntàriament sol·licitin la seva inscripció en aquest Registre, podran fer-ho presentant una còpia compulsada del document nacional d'identitat o document equivalent acreditatiu de la personalitat de la persona sol·licitant i, si escau, de la persona que reforci la petició d'autoprohibició als serveis territorials del Joc i d'Espectacles a les diverses demarcacions o a la Direcció General del Joc i d'Espectacles a Barcelona.

Informació general


És una base de dades que conté els noms de les persones que no poden entrar als establiments de joc bé perquè s'han autoprohibit l'entrada, o bé perquè així ho ha establert una resolució judicial o una sanció administrativa. A més de la possibilitat d'inscriure-s'hi (autoprohibició), el Registre també proporciona informació.
La prohibició s'aplica a casinos, sales de bingo i salons de joc autoritzats a tenir instal·lades màquines especials per a salons de joc i també a les dependències on hi ha aquestes màquines.Més informació

Observacions

Preguntes més freqüents:

Pot inscriure'm al Registre un membre de la meva família?
No. La inscripció l'has de fer tu, però un membre de la teva família o qualsevol persona major d'edat que designis pot acompanyar-te i reforçar la teva inscripció.


Què passa si canvio d'idea?
El temps mínim d'inscripció al registre és d'1 any, que pot allargar-se fins a 5, segons s'estableixi en el moment de la inclusió. Per cancel·lar l'AUTOPROHIBICIÓ hauràs d'esperar que passi aquest temps.


Passat aquest temps puc cancel·lar la meva inscripció si vull, encara que es tracti d'AUTOPROHIBICIONS reforçades?
Sí, però en el cas de les inscripcions reforçades és necessari que sol·licitis la cancel·lació juntament amb la persona que la va subscriure amb tu.


Què poden fer la família i les amistats de les persones amb problemes amb el joc?
- Acudir a un Centre d'Atenció Primària (CAP) on et podran assessorar.
- Informar la persona jugadora de l'existència del Registre i fer-li entendre que l'AUTOPROHIBICIÓ és una eina per frenar el seu problema.
- Acompanyar la persona jugadora al Registre i reforçar la seva inscripció.
- Al Registre es pot trobar informació sobre els centres de la xarxa sanitària pública que tracten les persones afectades per trastorns del joc.


On puc trobar assistència sanitària sobre l'addicció al joc?
Pots trucar al telèfon Sanitat Respon 24 hores núm. 902 111 444 o adreçar-te al teu Centre d'Atenció Primària (CAP) de referència.

Entitat responsable


Direcció General de Tributs i Joc

Condicions per sol·licitar-ho


Qui se'n pot beneficiar

A les persones que pateixen addicció al joc o que consideren que estan en risc de patir-la. Aquestes persones poden demanar, de forma voluntària, que se'ls prohibeixi l'accés a salons de joc, casinos i bingos, mitjançant la seva inclusió en el Registre de persones que tenen prohibit l'accés als establiments de joc.Termini de la sol·licitud

Durant un període mínim d'1 any i màxim de 5, segons ho estableixi la persona que ho sol·liciti, no podrà cancel·lar la seva inscripció. En el cas de les AUTOPROHIBICIONS reforçades, la cancel·lació s'ha de demanar de manera conjunta amb la persona que va subscriure la prohibició.

Fer la sol·licitudQuina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

Com inscriure's al Registre?
Cal presentar-se a la Direcció General del Joc i d'Espectacles o als serveis territorials del Joc i d'Espectacles i aportar.
Original i fotocòpia d'algun dels documents següents: DNI, passaport o document d'identificació d'algun país de la Unió Europea.
En el cas de les AUTOPROHIBICIONS reforçades, s'hi ha d'anar acompanyat/ada de la persona que reforci la inscripció i presentar també la seva documentació.

On adreçar-se per realitzar la sol·licitud

Normativa aplicabledata actualització (06/09/2012)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya